نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

می خواهم یاد بگیرم – جلد 1

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های پایه - شناخت فعل ها و مفاهیم

می خواهم یاد بگیرم – جلد 10

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان
 • نوشتن اعداد

می خواهم یاد بگیرم – جلد 2

 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - آشنایی با محیط اطراف

می خواهم یاد بگیرم – جلد 3

قیمت اصلی 16.000 تومان بود.قیمت فعلی 15.000 تومان است.
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - کلی خوانی و طبقه بندی

می خواهم یاد بگیرم – جلد 4

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - آموزش فعل ها - شناخت تفاوت و تشابه

می خواهم یاد بگیرم – جلد 5

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - تجسم و درک فضایی

می خواهم یاد بگیرم – جلد 6

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - داستان خوانی، رمزیابی

می خواهم یاد بگیرم – جلد 7

15.000 تومان
 • مهارت های یادگیری
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • مهارت های شناختی - مفاهیم ریاضی