نمایش 1–8 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

قاصدک دانایی – جلد 1

 • نقطه چین - 1
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • دست ورزی، تقویت حافظه ی بصری

قاصدک دانایی – جلد 10

 • نوشتن اعداد
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت هماهنگی چشم و دست، درک مفهومی اعداد

قاصدک دانایی – جلد 11

 • چند اختلاف (1)
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت ادراک بینایی از طریق مقایسه

قاصدک دانایی – جلد 12

 • چند اختلاف (2)
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت ادراک بینایی از طریق مقایسه

قاصدک دانایی – جلد 13

 • رنگ آمیزی با علامت ها و اشکال
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • ایجاد پیش زمینه ی نقاشی، کمک به رشد خلاقیت

قاصدک دانایی – جلد 14

 • ماز 1
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت استدلال و قدرت حل مسله

قاصدک دانایی – جلد 15

 • ماز 2
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت استدلال و قدرت حل مسله

قاصدک دانایی – جلد 16

 • تکه های پازل
 • کتاب کار کودک
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • تقویت تظم فکری از طریق حافظه ی بینایی