نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 10

13.000 تومان
 • جلد ۱۰: آموزش ساعت
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ صفحه.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 11

13.000 تومان
 • الگویابی عددی (پیش‌نیاز ضرب)
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 12

13.000 تومان
 • جلد ۱۲: تمرین جدول ضرب
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 2

13.000 تومان
 • مقدمه‌ای جهت الگوبرداری (تطابق) ۲
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 3

13.000 تومان
 • جلد ۳: شکل‌شناسی و الگوبرداری
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 4

13.000 تومان
 • جلد ۴: مقدمه‌ای برای نوشتار (۱)
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 5

13.000 تومان
 • مقدمه‌ای برای نوشتار (۲)
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.

کتاب دوباره بنويس‌ جلد 6

13.000 تومان
 • جلد ۶: صداسازی
 • به کوشش: فهیمه سیدناصری
 • قطع کتاب: خشتی (22/5*24 سانتیمتر)
 • تعداد صفحات: ۱۲ ص.