نمایش 1–8 از 66 نتیجه

نمایش 9 24 36

حواستو جمع کن (جلد 1)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 1)
 • تشخیص و ارتباطات
 • تطابق و هماهنگی
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 10)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 10)
 • آموزش مفاهیم علوم
 • آشنایی با کاربرد وسایل مختلف
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 11)

20.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 11)
 • آموزش مفاهیم علوم
 • ارتباطات محیط اطراف ما
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 12)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 12)
 • آمادگی برای نوشتار
 • هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 14)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 14)
 • الگوهای نوشتاری
 • نقطه چین های تصویری
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 15)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 15)
 • مهارت های نوشتاری
 • آمادگی برای لوح نویسی
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 16)

25.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 16)
 • آماده سازی برای نوشتن
 • دفتر تمرین لوح نویسی
 • گروه سنی: پيش‌دبستان

حواستو جمع کن (جلد 17)

20.000 تومان
حواستو جمع کن (جلد 17)
 • مهارت های خواندن و نوشتن
 • حروف نویسی - شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها
 • گروه سنی: پيش‌دبستان