مقالات

فهرست کتاب های مناسب برای اول ابتدایی

فارسی اول دبستان

فهرست کتاب های مناسب برای اول ابتدایی

پس از پایان سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اول، برای تثبیت آموخته ها، بخصوص خواندن و نوشتن، نیاز به تمرین در فصل تابستان را دارند و چه بهتر که برای این کار از کتاب‌های مفید و متنوع استفاده کنند، ما برای دسترسی و تهیه آسان این کتاب ها به جمع آوری کتاب‌هایی که در انتهای کتاب فارسی اول دبستان پیشنهاد شده است، کرده ایم.

١ــ « چه كسى مى تواند؟ »، دكتر على ميرزابيگى، نشر فراسو   –

٢ــ « ماجراهای خواندنی »، طيبه قادری، نشر سرمشق

٣ــ « سيب و خرگوش »، شعله طوسى، نشر نخستين

٤ــ « كى خوشمزه تر است »، ابراهيم زاهدى مطلق، انتشارات پيام محراب   –

٥ ــ « يار هم … در كنار هم »، حميد گروگان، انتشارات مدرسه –

٦ــ « دم مارمولك »، شهلا بارفروش، انتشارات اميركبير –

٧ــ « پسری كه با رود آمد »، لاله جعفری، نشر افق

٨ــ « تا بهار »، ناصر يوسفى، انتشارات قديانى

٩ــ « خرگوش كوچولو »، كمال بهروزكيا، نشر رامين –

١٠ــ « مى خواهم نماز بخوانم »، حميد مقامى، انتشارات پيام آزادى

١١ــ « قصّه هاى جيكى و جيكو »، مجيد ملا محمدى، انتشارات پيام آزادى –

١٢ــ « با يك گل بهار نمى شود »، سوسن طاقديس، انتشارات قديانى

١٣ــ « به دنبال بهاره »، مژگان شيخى، انتشارات قديانى

 

١٤ــ « دكتر و پرستارـ پاكبان »، مازيار تهرانى و راحله قيدارى، انتشارات ادب و  دانش

١٥ــ « كشتى كوچولو »، شعله طوسى، انتشارات نخستين

١٦ــ « قصّه های تصويری »، شيرين شيخی، نشر نسل نوانديش

١٧ــ « (لىلى لجبازه ) فسقلى ها ١» (شكوه قاسم نيا، انتشارات قديانى

١٨ــ « موش و مداد »، شعله طوسى، نشر نخستين

١٩ــ « ايران دوستت دارم »، راحله قيدارى و مازيار تهرانى، انتشارات ادب و دانش

٢٠ــ « دو ستاره »، مهری ماهوتی، انتشارات مدرسه

٢١ــ « پيشى جيلينگ جيلينگ »، ناصر يوسفى، انتشارات قديانى

٢٢ــ « بچه گربه خودپسند »، فرخ ضيايى، انتشارات آستان قدس رضوى

٢٣ــ « خرس كوچولو و غريبه ها »، بيژن نامجو، نشر برف ّدت مبارك»، پروين علىپور، انتشارات آستان قدس رضوى

٢٤ــ « عزيزم تولّدت مبارك »، پروين على پور، انتشارات آستان قدس رضوى

٢٥ــ « خاله مورچه »، حميد عاملى، انتشارات بچّه ها سلام

٢٦ــ « جنگل باران »، صفورا باغبانيان، نشر تلاونگ

٢٧ــ « مادر دوستت دارم »، راحله قيدارى و مازيار تهرانى، انتشارات ادب و دانش

٢٨ــ « روز بزرگ جوجه كوچولو »، مژگان شيخى، انتشارات قديانى

٢٩ــ « نقّاشی و خلاقيت »، جمال جلالنژاد، انتشارات دانش آفرين

٣٠ــ « خروس زرنگ و موش هاى بازىگوش »، آذر هژبر ابراهيم، انتشارات رامين

٣١ــ « ٣٦٥ روز سرگرمی »،تيم چارنيك،ترجمه ی شيما فتاحی، انتشارات قديانی

٣٢ــ « نازبوها »، جواد نعيمى، انتشارات آستان قدس رضوى

٣٣ــ « روزى كه ماه به دنيا آمد »، محمد ناصرى، انتشارات پيام آزادى

٣٤ــ «پروانه ى سفيد »، اكرم گلستان، انتشارات اميركبير

٣٥ــ « خيالباف زيبا »، معصومه رحمانى، انتشارات اميركبير

٣٦ــ « زنگوله ى طلايى »، مصطفى رحماندوست، انتشارات اميركبير

٣٧ــ « گنجشك و پنبه دانه »، رضا رهگذر، انتشارات پيام آزادى

٣٨ــ « گربه ی پر افاده »، شعله طوسى، انتشارات نخستين

٣٩ــ «خرس كوچولو چرا گريه مى كنى»، مجتبى انوريان يزدى، انتشارات آستان قدس رضوى

٤٠ــ « دايناسور كوچولو به دكتر مى رود »، پروين رضوى پناه، نشربرف

٤١ــ «موش كوچولوى دانا و مار زورگو»، باز نوشته: ثريا على پور، نشر برف

٤٢ــ «قصّه هاى كوچك براى بچّه هاى كوچك»، شكوه قاسم نيا، انتشارات قديانى

٤٣ــ بچه ها و پيامبر»، مصطفی رحماندوست، انتشارات افق

٤٤ــ «خسته نباشى»، پروين علىپور، انتشارات آستان قدس رضوى

٤٥ــ «سيبجان سلام»، ناصر كشاورز، انتشارات كانون

٤٦ــ «فيل كوچولو و دوستان»، رضا شيرازى، انتشارات پيام آزادى

٤٧ــ «پنج قصه از ياسمن و جوجه ها»، ناصر يوسفى، انتشارات افق

٤٨ــ «خاله عروسك من»، شهرام شفيعى، انتشارات قديانى

٤٩ــ «خانه ى حاج رحيم كجاست؟»، پرويز كلانترى، انتشارات كانون

٥٠ــ «جوجه هاى زيره اى»، زهرا وثوقى، انتشارات فرشتگان

٥١ــ «ما می توانيم بگوييم نه»، زهرا فرمانی، نشر پيك ادبيات

٥٢ــ «همسايه هاى تازه»، راضيه شعبانى، انتشارات آستان قدس رضوى

 

علاوه بر این فهرست کتاب های مناسب برای اول ابتدایی درج شده در انتهای کتاب فارسی اول کتاب و مجموعه های دیگر نیز چاپ گردیده است و در فروشگاه موجود است:

کلاس اوّلی کتاب اوّلی

خودم می خوانم

 

 

صفحه ما در اینستاگرام:  https://instagram.com/mahrang.book

0/5 (0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید